BASIN AÇIKLAMALARI
30.05.2016
İTO mobil çözümlerin kraliçelerini belirledi

Fotoğraf: Mobil proje geliştiren kadın girişimciler başarı sertifikalarını Emine Erdoğan ve İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın katıldığı törenle aldı.

 

Dijital girişimcilik ödülü kazanan üç kadın girişimci projeleriyle yola çıkıyor

 

İTO mobil çözümlerin  kraliçelerini belirledi

 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde hayata geçirilen 'Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın' projesinde eğitim gören proje katılımcıları başarı sertifikalarını Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katıldığı törenle aldı.

 

Törende konuşan Emine Erdoğan, kadın ve erkeğin bir bütünün parçaları olduğunu, hayatın her alanında bu bütünlüğü sağlamak gerektiğini belirterek, "Kadın ve erkeğin, birbirinin yüküne omuz vermesi, hayata denge ve ahenk katar. Toplumsal huzura katkı sağlar. Kadınların iktisadi hayata katılması, kalkınmayı hızlandırır, dengeli bir ekonomik büyümeye imkan verir" dedi.

 

'KADINLAR GÜÇLÜ SEZGİLERİNİ

İŞ HAYATINA ARTI DEĞER OLARAK TAŞIR'

Son 10 yılda, erkeklerde istihdam yüzde 21 artarken, kadınlarda bu artışın yüzde 52 olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu elbette ekonomik ve sosyal açıdan kısmi bir denge getirmiştir. Bu noktada, sadece kadın istihdamının değil, kadın girişimciliğinin de desteklenmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. Zira kadınların kendi işlerinin patronu olması, iş dünyasına farklı bir duyarlılık getirir. Ülkemizde, 2003’te 114 bin olan kadın yönetici sayısı, 2016’da yüzde 82’lik artışla 208 bin rakamına ulaşmıştır. Fakat elbette bu yetmez. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların hassasiyetlerini ekonomik hayata taşır. Zira kadınların sorun çözme kapasitesi oldukça gelişmiştir. Gözlem yeteneklerini, güçlü sezgilerini iş hayatına artı değer olarak taşırlar."

 

Bunun için toplumsal farkındalığa ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Erdoğan, "Girişimciliğin desteklenmesi, istihdam teşviklerinin artması gerekir. Toplumda kadın-erkek fırsat eşitliği bilincini yaygınlaştırmalıyız" dedi.

 

Kadın işgücünün atıl kalmasının ekonomik olduğu kadar sosyal açıdan da kayıp olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Fikirlerini ticarileştirmek, toplum menfaatine sunmak, onlara çok yönlü kazanımlar sağlar. İnanıyorum ki, proje kapsamında yer alan ‘dijital girişimcilik ödülleri’ de, bunu teşvik edecektir. Bu süreçte girişimcilik eğitimi alan ve fikri, eyleme dönüştüren tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum. Cesaretleri ve girişimci ruhları sayesinde ülkemize katma değer üretecekler. Bunun da ötesinde çağın teknolojik diline hakim olacaklar. Hepinizin bildiği gibi, artık yepyeni bir dünyada yaşıyoruz. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor. Fakat onun da bir dili var. Bu dili öğrenmek, kadınlarımızı geleceğe taşıma noktasında köprü olacaktır. Yeni nesille olan iletişimlerini etkili hale getirecektir."

 

Osmanlı kadınlarının Baciyan-ı Rum gibi sosyal organizasyonlar altında ekonomik hayatı örgütlediğini hatırlatan Emine Erdoğan, o dönem kadınların hem el sanatlarını yaşattıklarını, hem de üretim hayatına katkı sunduklarını, vakıf kuracak kadar büyük maddi birikimleri yönettiklerini anlattı.

 

'EN ÖNEMLİ ŞEY, KADIN EMEĞİNİN SÖMÜRÜLMEMESİ'

Kadın istihdamı ve kadın girişimciliği konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan, "En önemli şey, kadın emeğinin sömürülmemesidir. Ücret farklılığı, cam tavan engeli gibi hususların bertaraf edilmesi, hakkaniyetin de gereğidir. Toplumsal cinsiyet adaletini her açıdan tesis etmek durumundayız. Toplumlar, ancak adaletle yükselir" dedi.

 

"7’den 70’e yapacağımız çok yönlü seferberlik, bizi 2023’te çok daha güçlü bir ülke yapacaktır" diye konuşan Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu bağlamda, ‘Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın’ projesinin çok önemli bir girişim olduğunu tekrar etmek isterim. Girişimcilik kültürünün güzel bir örneği olan proje, kadınlarımızın başarı hanesine bir puan daha ekleyecektir."

 

ÇAĞLAR: KADIN ELİ DEĞDİĞİNDE YARALAR KAPANIR

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar da ödül törenindeki konuşmasına, 800 yıl önce ilk kadın sivil toplum kuruluşu olan Bacıyan-ı Rum, yani Anadolu Kadınlar Birliği'ni inşa eden bir milletin efradı olmaktan gurur duyduklarını belirterek başladı.

 

Başarının yenilik yapma kabiliyetiyle ölçüldüğü küresel bir dünyada, kadın duyarlılığı ve organizasyon becerisinin hayati bir rol oynadığını vurgulayan İbrahim Çağlar, nüfusun yarısı kadın olmasına karşın kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 30 düzeylerinde kaldığını belirtti. Çağlar, "Her 100 işverenden 92'si erkek, sadece 8’i kadın. Kadın emeğinin işgücü piyasasında ve girişimcilik noktasında çok daha ileriye taşınmaları gerekir. Bu, dünyanın yaşadığı sosyo-ekonomik problemlerin merhemidir" dedi.

 

Dünya Bankası'nın araştırmasına dikkati çeken Çağlar, "Araştırmaya göre çalışan kadın sayısında sadece yüzde 6'lık bir artış, dünya genelinde yoksulluğu yüzde 15 azaltıyor. Kadın eli değdiğinde yaralar kapanır, dünya değişir; bu kadar açık" diye konuştu. Çağlar, Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın Projesi'nin mobil teknoloji sektöründe kadın istihdamının artırılması, girişimcilik reflekslerinin geliştirilmesine yönelik  önemli bir destek olarak hayata geçtiğini ifade etti.

 

TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kal da kadın girişimciliğini artırmak için bilgilendirme toplantıları yaptıklarını belirterek, kadınların emek yoğun sektörlerde çalıştığını vurguladı. Kal, "Hedefimiz kadınların katma değeri yüksek teknolojik alanlarda çalışması" dedi.

 

PROJELERİNİ TEKNOPARK İSTANBUL'DA GELİŞTİRECEKLER

'Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın' projesinde jüri tarafından seçilen üç proje, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’nde, ödül alan iş fikirlerini ticarileştirme yolunda geliştirme imkanı bulacak. Projeler aynı zamanda Teknopark İstanbul'un tüm hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

 

Proje kapsamında 41 katılımcı sınıfiçi, 100 katılımcı da uzaktan eğitim aldı. Proje katılımcıları tarafından tek veya grup halinde 18 ayrı proje fikri üretildi.

Bu fikirler, aralarında melek yatırımcılar, sektör temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 16 kişilik jüri üyesi tarafından değerlendirildi ve 3 proje fikri ödüle layık bulundu.

 

Projeyi İTO ile birlikte İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi gerçekleştiriyor. Teknopark İstanbul, TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de destekliyor.

 

Ödül alan ve hayata geçirilmeyi bekleyen üç mobil uygulama projesi şöyle:

 

 

 

Son Eklenen Haberler
Türkiye için vizyoner projelerin öncüsüydü
Sosyal hayatında da öncüydü
Çağlar döneminde üyeye yönelik hizmetler